REISVERSLAG TANZANIA JANUARI 2023

Computerklas
De eerste doelstelling van de reis was om het computerlokaal weer operationeel te krijgen. Op woensdag 11 januari hebben we samen met Victor, Ronald en Nassary geïnventariseerd wat de status van de veertien computers was. Na een inspectie bleek dat er meerdere onderdelen ontbraken waardoor ze niet meer werkten.

We hebben gekeken welke onderdelen nodig waren en bezochten met deze informatie een winkel in Moshi voor een prijsopgave. Daarnaast hebben we geïnformeerd wat het zou kosten om een fatsoenlijke multifunctionele printer voor de school aan te schaffen.

Nadat we alle kosten bij elkaar hadden opgeteld, besloot ik om de spullen aan te schaffen en de computers op te knappen. We besloten toen tevens om de computers en de printer met elkaar te verbinden via een netwerk. In verschillende winkels in Moshi hebben we de benodigde spullen ingekocht. Nu konden we aan de slag met het gereedmaken van de computers.

Op donderdag 12 januari zijn we begonnen met het schoonmaken en herstellen van de computers. Hier zijn we een paar dagen mee bezig geweest met als resultaat dat op 17 januari twaalf computers compleet met nieuwe software, goede schermen, toetsenborden en muizen klaar stonden voor gebruik. In de tussentijd hadden Jose en ik de lessen die ik in Nederland had voorbereid verder aangevuld met opdrachten zodat de kinderen goed van start konden gaan.


Leerkracht computerklas
Met Jose en Nassary sprak ik af dat Jose de lessen zou gaan verzorgen en dat de stichting hiervoor een vergoeding betaalt. Jose kan pas in oktober aan zijn vervolgopleiding tot bulldozer chauffeur beginnen en was bereid om tot die tijd de lessen te verzorgen. Dit doet hij in het Swahili.

Groep 4, 5 en 6 krijgen één keer per week computerles en groep 7 krijgt twee keer per week les. Laatstgenoemde moet dit jaar afstuderen en het is de bedoeling dat deze kinderen ook alle lessen hebben kunnen volgen en met een certificaat op zak de school verlaten. Jose stemt dit met Nassay verder af. Ik heb een contract opgesteld dat zowel door mij als Nassay ondertekend is.


Elektriciteit
All For The Future heeft aan de school een bedrag geschonken voor het betalen van de elektriciteit. Het is moeilijk om dit te controleren, want de stroom wordt direct bij de bron aangeschaft en daar zit geen betaalbewijs bij. Ronald Mtui (lid van onze stichting) zal een oogje in het zeil houden of alles volgens afspraak verloopt.

Kookpan schoolkeuken
Aangezien de kookpan van de school kapot was, heeft All For The Future een nieuwe, grote kookpan laten maken. De pan is door de plaatselijke smid gemaakt en is prijzig in aanschaf. Door de hoge kwaliteit kan men er de komende jaren weer mee vooruit.


PROJECTEN MOKICCO

Op donderdag 19 januari ben ik met Overa een dag op stap gegaan om de projecten van Mokicco te bezoeken. Hieronder vertel ik je er graag meer over.

Schoolfee student
We zijn gestart met een huisbezoek aan Gabriel Hadison Chonto van wie de ouders niet het volledige schoolgeld konden betalen. Dit zou betekenen dat de jongen niet verder kon studeren wat natuurlijk erg zonde zou zijn. Tijdens onze eerste ontmoeting met de jongen op zondag 15 januari was het niet duidelijk waarom de ouders van Gabriel niet in staat waren om het volledige schoolgeld te betalen.

Tijdens ons bezoek aan dit gezin werd al snel duidelijk dat de onlangs overleden oma garant stond voor het schoolgeld. We hebben toen besloten dat onze stichting het resterende bedrag van 56 duizend Tanzaniaanse shilling (ongeveer 20 euro) zou betalen en we hebben hier later ook een betaalbewijs van ontvangen.


Schoolfee studenten dovenschool
Het volgende adres was de basisschool Yamsingi Kjia Panda Walemavu voor dove kinderen. De school wordt door de overheid goed gefaciliteerd met middelen. Helaas zijn hier ook ouders die niet in staat zijn om voor hun kinderen het schoolgeld te betalen. De Stichting heeft voor twee studenten (Wanns Gunzi en Felix na Deo) het schoolgeld voor 2023 betaald.


Lunch voor 25 kinderen
In Himo ligt de basisschool (overheidsschool) ver van de snelweg. De schoolgebouwen zijn in zeer slechte staat. Ze hebben geen ramen en deuren waardoor regen en zand naar binnenwaaien. De muren zijn slecht afgewerkt en de betonnen vloer brokkelt af met stoffige en vieze lokalen tot gevolg. De toiletvoorziening is ook erbarmelijk. Mokicco steunt daar ook kinderen.

Overa vertelde dat de ouders van 25 kinderen geen geld hadden om de schoollunch te betalen. Het gevolg was dat deze kinderen tijdens de lunch geen eten kregen en in een lokaal werden opgesloten om te voorkomen dat ze niet bij andere kinderen om eten zouden bedelen. De schoolmaaltijd is waarschijnlijk de enige fatsoenlijke maaltijd die de kinderen op een dag krijgen. All For The Future heeft voor schooljaar 2023 (januari t/m december) voor deze 25 kinderen de schoollunches betaald.


Lilliputter familie
We hebben ook een lilliputter familie bezocht. De familie bestaat uit een oma, moeder en twee kinderen. Allen zijn lilliputters. Het jongste kind kan door zijn handicap niet lopen. Het oudere kind kan wel lopen, maar had daar duidelijk moeite mee. Het gezin woont in een huis van Mokicco en wordt door Overa, voor zover mogelijk, ondersteund.

De man van de moeder heeft de familie verlaten en moeder probeert door manden te vlechten een inkomen te generen. De familie heeft door hun beperking meer medische zorg nodig. All For The Future heeft een bijdrage geleverd om de hoognodige medische zorg van het jongste kind te kunnen betalen. Hoe arm mensen ook zijn: ze zullen altijd proberen om je een maaltijd te geven. Zo ook bij deze familie.


Projecten Rhoda Shoa
Op woensdag 25 januari ontmoette ik Rhoda Shao. Roda zet zich in voor veel kinderen, weduwen en gescheiden vrouwen. Ze heeft een winkel in Marangy Mtoni en samen met haar man heeft ze al veel kunnen betekenen voor de minderbedeelden in haar dorp. Rhoda staat garant voor het schoolgeld en/of de lunchbijdrage van verschillende kinderen.

Ze heeft, net als Overa, het vertrouwen van de gemeenschap en kan om die reden afspraken met scholen maken zodat kinderen toch naar school kunnen. Voordat de kinderen afstuderen op de school moet al het school- en lunchgeld betaald zijn. Rhoda heeft het voor elkaar gekregen om vier jongeren al drie jaar op de middelbare school te laten studeren zonder dat er schoolgeld is betaald.

Rhoda neemt een groot risico en moet uiteindelijk wel het bedrag afdragen. All For The Future heeft voor deze studenten het eerste schooljaar kunnen betalen. Daarnaast heeft de stichting voor de jongen Enocic schoolspullen en kleding aangeschaft zodat hij naar school kan.

Rhoda heeft daarnaast ook verschillende kleine projecten zoals het project dat zich richt op de economische empowerment van vrouwen. Ze biedt vrouwen financiële hulp voor het starten van een klein bedrijf door bijvoorbeeld kippen of een koe te kopen. De eieren en de melk van deze dieren kunnen ze vervolgens verkopen op de markt om een inkomen te genereren.


DE TOEKOMST

All For The Future gaat in de toekomst met Mokicco (Overa Salbergh) en Rhoda Shoa samenwerken om geld in te zamelen. Beide dames weten waar de nood het hoogst is. Onze sponsordoelen richten zich op onderstaande.

  • Het betalen van schoolgeld voor kinderen van wie de ouders dit niet kunnen;
  • Ervoor zorgen dat zelfs de armste kinderen op school kunnen lunchen;
  • Het ondersteunen van de empowerment projecten die zich richten op vrouwen;
  • Families met een medische hulpvraag.

Vanuit Nederland breiden we ons netwerk verder uit en gaan we op zoek naar organisaties om mee samen te werken. Ten slotte wil All For The Future bijdragen bij het genereren van gelden bij Mokicco door te faciliteren in het les laten geven door vrijwilligers op de Ashira primary school.

Will you help us to continue to support initiatives in the field of education, medical care and economic empowerment in the future? On the donation page you will find more information about how you can do that.