Onze hoogtepunten van 2023

We zijn verheugd om een overzicht te geven van de afgelopen prestaties en initiatieven van stichting All For The Future. Dankzij uw steun hebben we in de afgelopen periode aanzienlijke vooruitgang geboekt en tastbare resultaten bereikt. Hier zijn enkele hoogtepunten:

Empowerment.

Joseph (22 jaar) geeft inmiddels iedere week computerles aan kinderen in groep vier, vijf en zes. De kinderen maken langzaamaan vorderingen in hun kennis. Hiervoor ontvangt Joseph maandelijks een vergoeding van All For The Future.

Met dit geld ondersteunt Joseph zijn arme ouders die niet voor hem kunnen zorgen. Hij heeft van dit geld ook een zwangere geit gekocht waarmee hij met de verkoop van melk een inkomen wil generen.

Nieuwe ICT-faciliteiten gerealiseerd

Onze lokale partner Victor Kisuma heeft vier nieuwe computers gerefurbisht en een wifi-netwerk aangelegd. De computers staan in een leslokaaltje op het terrein van Overa.

Onder andere de kinderen die bij haar wonen kunnen hier, met ondersteuning van Joseph, gebruik van maken. In de toekomst willen we in samenwerking met Victor het computerlokaal nog verder uitbreiden.

Medische behandeling 4-jarig meisje

Tijdens mijn verblijf in Tanzania heb ik de moeder van Elisabeth ontmoet. Elisabeth is een meisje van vier jaar oud en heeft een ernstige lichamelijke ontwikkelingsachterstand.

All For The Future heeft een aantal Fysiotherapiebehandelingen betaald die hebben bijgedragen aan een zichtbare verbetering. We hopen dat dit haar kan helpen om op haar vijfde naar de basisschool te kunnen.

Tot slot...

Het jaar is nog niet voorbij en ook in december gaan we door met het ophalen van geld voor onze initiatieven. Zo staan we op 9 december met een kraam op de kerstmarkt Selissen in Boxtel en op 16 december op de kerstmarkt in het centrum van Boxtel. Zien we jullie daar?

Terug naar het nieuwsoverzicht