WAT DOEN WE?

Stichting All For The Future zet zich in voor de toekomst van kinderen. Dit doen we onder andere door het betalen van schoolgeld, lunches, schooluniformen en schoolboeken voor families die zich dit niet kunnen veroorloven. We ondersteunen ook de empowerment projecten voor alleenstaande moeders, families en kinderen met een handicap of beperking. Dit doen we in samenwerking met lokale vrijwilligers zoals Overa Seka Sahlberg en Rhoda Shoa. Beiden zijn Tanzaniaanse dames die weten waar de nood het hoogst is. We zoeken samen naar allerlei mogelijke manieren om mensen te helpen zelfvoorzienend te worden en te blijven. Hieronder lees je wat we in januari 2024 hebben gedaan. Het overzicht van wat we in januari 2023 deden lees je hier.

REISVERSLAG TANZANIA JANUARI 2024

Van 19 januari tot en met 1 februari ben ik naar Tanzania afgereisd om bestaande projecten te bezoeken en te onderzoeken welke projecten All For The Future in de toekomst mogelijk kan ondersteunen. Er is een hoop gebeurd in dertien dagen en in dit reisverslag vertel ik je graag wat de stichting heeft weten te realiseren.

Kinderdagverblijf Komakundi Mocco day care
Op 20 januari arriveerde ik in Marangu waar Overa Seka Sahlberg en de jongeren die bij haar wonen mij hartelijk onthaalden. Na de lunch vertrokken we meteen naar het kinderdagverblijf dat dankzij Mokicco (de stichting van Overa) is gebouwd. Het gebouw was op dat moment pas twee weken in gebruik. Omdat dit de grootste klus was, en ik maar dertien dagen in Tanzania verbleef, ben ik samen met Overa en kinderleidster Anna Malyi begonnen aan een inventarisatie van benodigde meubels en andere spullen.

De timmerman heeft diezelfde dag alles ingemeten en een prijs van de meubels met ons afgesproken. Volgens Tanzaniaans gebruik wordt dit bedrag pas bij volledige levering voldaan. Vervolgens hebben we in een winkel een grondzeil uitgekozen en afgesproken wanneer men dit moest komen leggen. Daarnaast kochten we borden, bestek, matrasjes, dekentjes, verduisterende gordijnen en huishoud- en schoonmaakmiddelen voor het kinderdagverblijf.

In Nederland had ik (educatief) speelgoed ingezameld dat zeer welkom was, omdat er alleen nog enkele Duploblokken waren. Het kinderdagverblijf heeft twee prima leidsters die tegen een kleine vergoeding van Mokicco goed voor de kinderen zorgen en ze ook nog spelenderwijs van alles leren. Het is heel leuk om te zien hoe we in korte tijd zoveel hebben kunnen realiseren voor het kinderdagverblijf. Op dit moment draait het als een volwaardige opvang met vijftien kinderen.


Computerlessen
Vorig jaar hebben we met onze stichting de desktops in het computerlokaal van de Ashira Primary School gerenoveerd en gezorgd dat de computers weer voor lessen bruikbaar zijn. Door de overheid is bepaald dat leerlingen van klas 4, 5 en 6 in aanmerking komen voor de computerlessen. Het is fijn om te zien dat ook hier de ontwikkelingen niet stil hebben gestaan het afgelopen jaar en dat de leerlingen 2 uur per week computerles krijgen. De eerste examens zijn ook afgenomen. De kwaliteit van de leerkracht wordt door schoolhoofd Nassary beoordeeld en zij ziet erop toe dat de lessen naar behoren worden gegeven.

Tijdens mijn bezoek hebben we een aantal updates laten uitvoeren op de computers en onderdelen van de printer vervangen. Uit voorzorg plaatsten we tevens stabilisators om de plotselinge stroomuitval op te vangen. Dit jaar heeft de stichting wederom een bijdrage geleverd aan de extra elektriciteitskosten voor het computerlokaal.


We hadden gehoopt dat het computerlokaal voor meerdere externe leerlingen ingezet zou kunnen worden. Helaas mag dit niet van de overheid. Om meer jongeren en alleenstaande moeders de gelegenheid te geven om met computers te leren werken, bood de Mokicco Bookshop in het centrum een mooie oplossing.

De twee desktops die daar al stonden zijn uitgebreid met twee laptops. Het lesmateriaal dat ik vanuit Nederland had meegebracht is eenvoudig te implementeren. De vrijwilligster die bij de boekenwinkel werkt, heeft al behoorlijke kennis van computers en in samenwerking met Joseph gaat zij de computerlessen verzorgen.

Door tijdgebrek heb ik hier verder niet in kunnen faciliteren. Vanuit Nederland zal ik toezien hoe dit project wordt opgepakt. Uiteindelijk is het hun wens om computerlessen te verzorgen zodat jongeren en volwassen hun kennis kunnen vergoten.


Schoolgelden voor kansarme kinderen
Een van onze projecten is het betalen van de schoolcontributie voor ouders die dit niet kunnen opbrengen. Rhoda Shoa is een zeer betrokken vrouw die kinderen van kansarme ouders opvangt door ze in huis te nemen en voor ze te zorgen. Daarnaast betaalt ze voor verschillende kinderen de schoolgelden en maakt ze zich hard voor gezinnen die in armoede leven door sponsoren te zoeken.

Samen met Rhoda heb ik, aan de hand van een door ons opgestelde checklist, een selectie gemaakt wie voor onze sponsoring in aanmerking komt. We hebben het schoolgeld betaald voor zestien kinderen die onderwijs volgen op een Primary School, Secondary School en Colleges, schoolgelden.

Lunches voor kansarme kinderen
Ik heb dit jaar wederom de basisschool in het plaatsje Himo bezocht. In navolging van afgelopen jaar hebben we weer voor 25 kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar de lunches betaald voor 2024. Wanneer de ouders geen lunch kunnen betalen, krijgen de kinderen op school namelijk geen eten. De school heeft geen extra geld en kan alleen lunches maken voor de betalende kinderen. Kinderen van wie de lunch niet betaald is, krijgen dus geen eten en moeten gedurende de lunch in een apart lokaal verblijven zodat ze geen eten aan andere kinderen gaan vragen.


Empowerment - Rose
In Tanzania zorgen de mannen voor het inkomen van het gezin en zijn de vrouwen verantwoordelijk voor het huishouden en de kinderen. Er is weinig werkgelegenheid en helaas komt het vaak voor dat mannen aan de drank raken en (erg) agressief worden.

Dit is Rose overkomen. Ze is samen met haar kinderen vanwege de mishandelingen weggegaan bij haar man. De kinderen wonen bij haar familie en Rose woonde tijdelijk bij Mokicco. Ik heb Rose persoonlijk gesproken en zij gaf aan dat ze graag kleermaker wilde worden. In samenwerking met Overa hebben we bekeken of dit voor Rose haalbaar is. We hebben toen besloten dat All For The Future de opleiding betaalt. De opleiding startte in januari voor de duur van één jaar en wordt op een internaat gegeven. De betaling is meteen gedaan en Rose kon twee dagen later starten.

Empowerment - Haika
Haika is een alleenstaande moeder van vier kinderen in de leeftijd van 24, 22, 19 en 13 jaar. Haar man heeft haar zeven jaar geleden verlaten. Twee kinderen zijn afgestudeerd en werken inmiddels in Dar Al Salam. Eén kind zit op College en woont intern op een internaat. De jongste zoon heb ik ook ontmoet en zit op de Ashira Primary School. Deze jongen woont bij zijn moeder.  De familie ondersteunt haar met de schoolgelden en de lunches. Ik heb Haika samen met Ronald Mtui bezocht en gezien in welke armoedige omstandigheden ze woont. Ze heeft een dak boven haar hoofd maar daarmee is ook alles gezegd.

Haika heeft verder geen inkomen en moet het van de gunsten van de buren hebben. Om haar op weg te helpen naar een beter leven, hebben we als stichting geld aan haar gegeven. Hiermee kan ze groenten, fruit en vis kopen in Himo bij een soort groothandel. Deze producten kan ze in Marangu op de markt verkopen om zo een inkomen voor zichzelf te genereren. Ze mag gebruikmaken van de opslag van de buurvrouw om goederen te bewaren. De familie houdt toezicht op de gang van zaken.

Help je ons mee om ook in de toekomst initiatieven op het gebied van onderwijs, medische zorg en economische empowerment te blijven ondersteunen? Op de donatiepagina vind je meer informatie over hoe je dat kan doen.