Onze plannen voor 2024

Naast het opzetten van computerlessen op scholen, ondersteunt All For The Future kansarme kinderen ook financieel door de schoolgelden en/of lunches te betalen. In sommige gevallen betalen we ook mee aan medische behandelingen.

Komend jaar gaan we het kleine computerlokaal verder uitbreiden en bekijken we samen met lokale vrijwilligers hoe het lokaal efficiënter ingezet kan worden. Hierbij is het ons doel dat meer kinderen er gebruik van kunnen maken en het kostendekkend wordt.

Daarnaast bieden we in 2024 ondersteuning bij de opstart van een children care center.


Realisatie van children care center

Een van de doelen van Overa is het realiseren van een children care center voor kinderen tussen de nul en vijf jaar oud in de buurt van de plaatselijke markt. Deze markt wordt tweemaal per week gehouden en is voornamelijk bemand door vrouwen. Zij verkopen hier onder meer groenten, fruit, kleding en huishoudelijke artikelen.

In Tanzania is het gebruikelijk dat alleen de moeder voor de kinderen zorgt. Hierbij maakt het niet uit of deze vrouwen werken of niet. Om werkende moeders hierbij te ondersteunen, richtte Overa het children care center op die op alle werkdagen geopend zal zijn.

Aan mij is gevraagd of stichting All For The Future mee wil helpen om het centrum in te richten en wil meedenken over een activiteitenprogramma. In januari zal de inrichting gerealiseerd worden. Het activiteitenprogramma wordt in samenwerking met lokale mensen opgezet en de basis van het programma wordt overgenomen van een inmiddels succesvol children care center in Dar es Salaam

Terug naar het nieuwsoverzicht