ALL FOR THE FUTURE

Laatste nieuws

  • Cadeau uit Tanzania
    Wat een mooi cadeau en lief gebaar als dank voor onze inzet voor deze kinderen. Op één beker staat een aantal kinderen voor wie we het schoolgeld hebben betaald. Op de andere beker staan Rhoda en ik [LEES VERDER]

WIE BEN IK?

Mijn naam is Marion de Koning, oprichter van stichting All For The Future. Met mijn stichting richt ik me onder andere op de structurele ondersteuning van het leerklimaat in Tanzania. Hierbij ligt de focus op de plaatsen Moshi en Himo, beide gelegen aan de voet van de Kilimanjaro. All For The Future doet niet aan ontwikkelingshulp op de korte termijn, maar investeert liever in een duurzame samenwerking met plaatselijke vrijwilligers en schoolbesturen op de lange termijn. Lokale samenwerking is essentieel om structurele veranderingen te realiseren.

WAT DOEN WE?

All For The Future richt zich op de toekomst van kinderen door hun families en het onderwijs te ondersteunen. Hierbij is het doel dat kinderen naar school kunnen en blijven gaan. Hierdoor neemt hun kans op een succesvolle toekomst voor henzelf en hun familie sterk toe. Zo renoveerden we onder meer een computerlokaal en betaalden we voor heel schooljaar 2023 de schoollunches van 25 kinderen. Uiteraard deden we nog veel meer en denken we constant na over nieuwe initiatieven waar ook jij een bijdrage aan kan leveren.

STEUN ONS

In Tanzania zijn er uitdagingen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestrijding die de toekomst van kinderen beïnvloeden. Wij geloven dat elk kind de kans verdient om zich te ontwikkelen en op te groeien in een veilige omgeving. Samen met lokale vrijwilligers zetten wij ons hiervoor in. Help jij ons mee? Met jouw steun kunnen we ons blijven inzetten voor onze drie hoofdpijlers: onderwijs voor iedereen, ondersteuning bieden aan gezondheid en economische empowerment voor alleenstaande moeders.