ORGANISATIE

De bestuursleden, commissieleden, leden het commissielid van toezicht en het comité van aanbeveling hebben allen een onbezoldigde functie binnen stichting All For The Future. De inspanningen geschieden in eigen tijd. Reis- en verblijfskosten ten behoeve van de uitvoering en controle op locatie van de projecten zijn voor eigen rekening en worden niet betrokken uit de donaties. Onder de kop ANBI zijn de jaarverslagen, jaarrekeningen en het beleidsplan van de stichting terug te vinden.

 

Marion de Koning -

Swinkels

Voorzitter

Jan Staats

Penningmeester

Eric van Antwerpen

Secretaris

Wim Ketelaars

Bestuurslid sponsorcomissie

Heleen de Koning

Commissielid PR

Bart Meeuwis

Commissielid PR

Jan de Koning

Lid sponsorcommissie

Ronald Mtui

Lokale samenwerking Tanzania

Overa Seka Sahlberg

Lokale samenwerking Tanzania

Rhoda Shoa

Lokale samenwerking Tanzania

Comité van aanbeveling

Ronald van Meygaarden (Burgemeester gemeente Boxtel)

Cees de Wildt (Ondernemer/Manager zorgsector)

Peter Snijders (Advocaat-generaal)